Drevené terasy

Drevené terasy sú v trende. Rozhodujúcim kritériom pre výber správnej podlahy na terasu je vedľa nákladov, pôvodu a druhu dreva terasových dosiek taktiež to, ako bude vyzerať povrch terasy za niekoľko rokov.