Kontakt

Názov firmy: DREVANA s.r.o.

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:
Kopčianska 2993
908 51 Holíč

Predajňa :
Ing. Lišková Jarmila
obchod@drevana.sk

034 / 668 4106, 0905 234 762

Telefón: +421 905 234 762, +421 907 984 239
Fax: 034 / 668 4106
e-mail: drevana@drevana.sk