Kontakt

Názov firmy: DREVANA s.r.o.

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:
Kopčianska 2993
908 51 Holíč

Predajňa :
Ing. Lišková Jarmila
obchod@drevana.sk

034 / 668 4106, 0905 234 762

Ing. Lišková Jarmila  +421 905 234 762

Ing. Liška Ján +421 907 984 239

Ing. Liška Juraj +421 908 021 508

e-mail: drevana@drevana.sk